Bookmark and Share

Výzva pro pořadatele

Vydáno dne 19. 09. 2014 (3895 x přečteno)


Výzva pro nové zájemce o zařazení soutěže do seriálu FNC v roce 2015

k podání písemné žádosti o pořadatelství.

Žádost musí být podána nejpozději do 15. října 2014. V žádosti je nutné uvést závazné prohlášení, že jste se seznámili s podmínkami stanovenými pro pořadatele (podmínky jsou součástí této výzvy) a že tyto podmínky respektujete a v případě udělení pořadatelství zabezpečíte jejich plnění v celém rozsahu. Žádost musí být podána v písemné nebo elektronické podobě s podpisem statutárního zástupce organizace (starosta SDH) a razítkem. V žádosti prosím uveďte kontaktní údaje (název organizace, kontaktní osobu vč. adresy, tel., mobil, e-mail atd.), fotky zázemí a zkušenosti s pořádáním soutěží v požárním sportu.

O pořadatelích FNC 2015 se rozhodne 23. října od 18:00 na jednání rady a pořadatelů FNC na Frýdštejně.

Adresa sdružení:

SDH Jeřmanice,Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice

více info na tel. +420 774 935 649 nebo emailu firenightcup@seznam.cz

Podmínky pro pořadatele FNC 2015:

  •  Zpevněnou základnu pro požární sport v minimální délce 10m(výjimku v pravidlech dostává pouze Frýdštejn jako zakládající člen)
  •  Kvalitní osvětlení soutěžní dráhy, osvětlení základny nad strojem, osvětlení a označení dráhy v maximálním rozestupu 17,5m
  •  vyhlášení výsledků nejdéle do 20min. po skončení posledního soutěžního pokusu
  •  na pozvánkách jednotlivých soutěží reklamu činnosti všech sponzorů FNC
  •  na pozvánkách uvedou zařazení do FNC a správný (kompletní) název ligy
  •  vyvěšení výsledků maximálně do 24 hodin po ukončení soutěže
  •  vyvěšení reklamních tabulí sponzorů FNC dle sponzorských smluv
  •  předání dokumentů soutěže správci webu FNC pro jejich prezentaci na oficiálních internetových stránkách (dokumenty – výsledky, účast na vyhlášení….)maximálně do konce roku 2014 nebo do 24 hodin po skončení soutěže
  •  Zaplacení příspěvku FNC ve výši 4 000,- maximálně do 31. ledna 2015 na účet ligy