Pravidla 2020

PRAVIDLA FNC 2020

 

I.       Úvod

Seriál Fire night cup (dále jen FNC) se v roce 2020 skládá výjimečně pouze ze 4 soutěží na 2B. Každá soutěž je vyhlášena v kategoriích MUŽI, ŽENY a PS-12. Není-li uvedeno v těchto pravidlech jinak, soutěže se řídí dle platných pravidel PS a technické přílohy (16. 2. 2018).

 

II.      Rada FNC

Nejvyšším orgánem FNC je Rada FNC. Radu FNC tvoří zástupci pořadatelských organizací jednotlivých soutěží a zástupce rozhodčích:

 • Krásná Ves                                                 Jan Macoun                                       
 • Škodějov                                    Libor Novák
 • Jeřmanice                                   Pavel Bezděk
 • Velké Hamry                             Zdeněk Nauč
 • Frýdštejn                                    Ladislav Vavřich
 • Vesec pod Kozákovem           Josef Židů
 • Raspenava                                 Jaromír Hanzl                                                   
 • Dalešice                                      David Beránek   
 • Bukovno                                    Michal Reiter
 • Pěnčín                                         Marek Mrkvička
 • zástupce rozhodčích                                Lucie Voláková

 

III.    Termíny konání soutěží

Termíny jednotlivých soutěží jsou uvedeny na stránce https://fnc.firesport.eu/.

IV.    Organizační pokyny

4.1.      Registrace

Registrace bude probíhat na stránkách www.fnc.firesport.eu. Zahájení registrace bude vždy deset dní před soutěží ve 20:00. Registrace bude ukončena v den soutěže v čase 00:00. Registrace je závazná. Přesouvat družstva lze jen na internetové registraci. Pořadatel má právo změnit startovní pořadí jen u svého kolektivu. Pořadatel si vyhrazuje právo před registrací na dosazení 6-ti týmů do startovní listiny. Jedno startovní místo je rezervováno pro tým, který se stará o společnou mašinu PS-12. Tato registrace musí být provedena nejpozději den před zahájením registrace.

Pokud se soutěžní družstvo při registraci přihlásí na více startovních míst, bude moc tuto skutečnost napravit do 12 hodin od spuštění registrace. Pokud tak neučiní, administrátor zanechá poslední přihlášené startovní místo (dle času přihlášení) a předchozí budou smazána.

Při nedostavení družstva na soutěž se automaticky posouvá startovní listina.

4.2.      Začátek soutěže

Začátek všech soutěží je ve 21:15. V 21:00 bude zahájen nástup a zároveň ukončena prezence. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva.

4.3.      Účast

Soutěží se mohou zúčastnit všechna družstva, která se prezentují nejpozději 30 min. před začátkem soutěže, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku (včetně razítka a podpisu vysílací organizace) a zaplatí startovné. Při nedodržení časového limitu na přihlášení bude družstvo přesunuto na konec celé soutěže. Zúčastněná družstva se plně podřídí platným pravidlům PS a technické příloze (16. 2. 2018) a pravidlům upravující soutěže seriálu FNC pro rok 2020. Soutěžící soutěží na vlastní nebezpečí.

Výše startovného je stanovena na 200,- za jedno soutěžní družstvo v kategoriích MUŽI a ŽENY. V kategorii PS-12 je výše startovného stanovena na 300,- (startovné 200,- a poplatek 100,- na údržby jednotného stroje).

Podepsáním přihlášky vysílající organizace stvrzuje, že všichni členové jsou zdravotně způsobilí a materiál odpovídá pravidlům FNC.

Přihláška je jednotná na všechny soutěže a bude k dispozici na internetu a u pořadatele při prezenci.

4.4.      Kategorie

Soutěží se v kategoriích MUŽI, ŽENY a PS-12. V kategorii ŽENY nemohou startovat muži. V kategorii MUŽI a PS-12 je povoleno startovat smíšeným družstvům.

4.5.      Zápůjčky

Každé družstvo si smí zapůjčit dva soutěžící z jiného družstva a během soutěže smí půjčit libovolný počet soutěžících ze svého družstva. Soutěžící smí startovat max. 2x za kategorii a zároveň 4x za soutěž.

Tato skutečnost musí být písemně vypsána na přihlášce. Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže vyloučeno a v celkovém hodnocení mu bude odečten maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat (u MUŽŮ 15 bodů, u PS-12 15 bodů a u ŽEN 8 bodů).

Půjčený musí běžet ve svém dresu, tj. v dresu družstva, ve kterém je do soutěže přihlášen.

 

V.      Technické podmínky pro soutěžní družstva

5.1.      Kategorie MUŽI a ŽENY

5.1.1.   STROJ

-         Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu.

-         Přenosná požární stříkačka musí být s funkčními klouby a funkční klapkou schváleného typu.

-         Libovolné výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě.

-         Rozhodčí nebudou posuzovat ostatní funkčnost a vzhled stroje (např. funkčnost vývěvy, tvar výfukového potrubí apod.).

-         Požární stříkačka smí být před startem pokusu družstva nastartovaná.

-         Smí se používat držáky na savice, které kopírují chladič PS, ale nesmí přesahovat originální víčko chladiče.

5.1.2.   SACÍ VEDENÍ

-         Délka savice 2,5 ± 0,05 metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm nebo s koncovkami DIN 110 mm. Délka náběhů na savicích se neposuzuje.

-         Sací koš s funkční klapkou ovládanou vně pláště, oka na koši se neposuzují.

-         Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy spadne-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Dotyk savice hladiny se neposuzuje. Došroubování koše ve vodě se neposuzuje.

-         Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn základnového rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu).

-         Savicové šroubení musí při dokončení pokusu držet pohromadě, jinak je pokus považován za neplatný.

-         Podložka pod spojení savic o rozměrech max.1x1 m se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm.

5.1.3.   ÚTOČNÉ VEDENÍ

-         Minimální délka hadic je 19 m. Minimální plošná šířka hadic „C“ 64 mm, minimální plochá šířka hadic „B“ 99 mm po celé délce hadice (šíře hadic v toleranci 1 mm). Kontrola plošné šířky bude provedena na přípravné základně. Kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení pokusu. Hadici vybere rozhodčí. Hadice vybrané k měření délky se před a během kontroly nesmí natahovat.

-         Rozdělovač musí být s funkčními ventily. Ventily budou kontrolovány na přípravné základně a namátkovou kontrolou po provedení pokusu hlavním rozhodčím.

-         Proudnice vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5 ± 0,05 mm kontrola bude provedena na přípravné základně.

-         Veškeré omotávky nesmí přečnívat více než o 10 mm nad původní linii tvaru nářadí (proudnice, rozdělovač, aj.).

 

5.1.4.   VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

-         Oděv je sportovní, zásahový nebo pracovní stejnokroj. K provedení požárního útoku je povinná jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot. Obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povolené tretry, hroty však nesmějí přesahovat výšku 9 mm. Kopačky nejsou povoleny. Obuv není součástí oděvu. Kraťasy na kalhotách jsou zakázány.

-         Lehký opasek, dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, je povinný.

-         Ochranná přilba musí odpovídat přilbám uvedených v pravidlech a technické příloze PS (16.2.2018). Kamery na ochranné přilbě jsou zakázané. Jednotnost helem se neposuzuje a zodpovídá za ně vysílací organizace.

5.2.      Kategorie PS-12

Na všech soutěžích bude jedna společná pověřená osoba, která bude označená vestou. Pouze tato osoba bude moci v případě ohrožení stroje zasáhnout do útoku.

5.2.1.   STROJ

Kategorie PS-12 běží na jednotnou požární stříkačku, start s vlastním strojem nebude umožněn. V soutěži bude použita jedna PS-12, která v případě poruchy bude nahrazena druhou náhradní PS-12 stejného výkonu. Odběhnuté pokusy s původní PS-12 budou platné a pokusy se neopakují. Strojník má právo seznámit se s obsluhou stroje pouze v době prezence na danou soutěž nebo v době vlastní přípravy. Po převzetí stroje za akceschopnost zodpovídá strojník. Při útoku nebude použit přetlakový ventil. Na sacím hrdle jednotné PS-12 bude našroubován nástavec dodaný majitelem PS-12. Není dovoleno přidávat další vlastní nástavec.

5.2.2.   SACÍ VEDENÍ

-         Délka savice 2,5 ± 0,05 metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm nebo s koncovkami DIN 110 mm. Délka náběhů na savicích se neposuzuje.

-         Sací koš s funkční klapkou ovládanou vně pláště, oka na koši se neposuzují.

-         Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy spadne-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Dotyk savice hladiny se neposuzuje. Došroubování koše ve vodě se neposuzuje.

-         Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn základnového rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu).

-         Savicové šroubení musí při dokončení pokusu držet pohromadě, jinak je pokus považován za neplatný.

-         Podložka pod spojení savic o rozměrech max.1x1 m se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm.

5.2.3.   ÚTOČNÉ VEDENÍ

-         Minimální délka hadic je 19 m. Minimální plošná šířka hadic „C“ 79 mm, minimální plochá šířka hadic „B“ 113 mm po celé délce hadice (šíře hadic v toleranci 1 mm). Kontrola plošné šířky bude provedena na přípravné základně. Kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení pokusu. Hadici vybere rozhodčí. Hadice vybrané k měření délky se před a během kontroly nesmí natahovat.

-         Rozdělovač musí být s funkčními ventily. Ventily budou kontrolovány na přípravné základně a namátkovou kontrolou po provedení pokusu hlavním rozhodčím.

-         Proudnice vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5 ± 0,05 mm kontrola bude provedena na přípravné základně.

-         Veškeré omotávky nesmí přečnívat více než o 10 mm nad původní linii tvaru nářadí (proudnice, rozdělovač, aj.).

5.2.4.   VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

-         Oděv je sportovní, zásahový nebo pracovní stejnokroj. K provedení požárního útoku je povinná jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot. Obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povolené tretry, hroty však nesmějí přesahovat výšku 9 mm. Kopačky nejsou povoleny. Obuv není součástí oděvu. Kraťasy na kalhotách jsou zakázány.

-         Lehký opasek, dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, je povinný.

-         Ochranná přilba musí odpovídat přilbám uvedených v pravidlech a technické příloze PS (16.2.2018). Kamery na ochranné přilbě jsou zakázané. Jednotnost helem se neposuzuje a zodpovídá za ně vysílací organizace.

 

VI.    Příprava a provedení disciplíny

6.1.      Kontrola materiálu

-          Kontrola materiálu proběhne na přípravné základně, ke které se musí družstvo dostavit před vstupem k hlavní základně.

-          Délka hadic a namátková kontrola použitého materiálu proběhne po ukončení pokusu.

-         ROZHODČÍ NEBUDOU POSUZOVAT ŽÁDNÉ ÚPRAVY NA PŮLSPOJKÁCH. ZA VEŠKERÉ ÚPRAVY (pojistky, vybroušení apod.) PROTI PRAVIDLŮM A TECHNICKÉ PŘÍLOZE POŽÁRNÍHO SPORTU A S NIMI SPOJENÁ RIZIKA ZODPOVÍDÁ VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE POTVRZENÁ RAZÍTKEM A PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE.

6.2.      Příprava základny

-         Délka přípravy k pokusu jsou 4 min. Pokud počet soutěžních družstev překročí 60 týmů na soutěži, bude čas přípravy zkrácen na 3,5 min. Čas přípravy začíná běžet na pokyn základnového rozhodčího povelem „NA ZÁKLADNU“. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.

-         Základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva. Toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí.

-         V kategorii ŽENY může členkám soutěžního družstva při přípravě základny pomáhat osmý člen označený reflexní vestou, avšak nesmí fyzicky sahat na materiál položený na základně, může pouze pomoci nastartovat stroj.

-         Ozuby půlspojek i koncovka savice a koš, nesmí být do sebe zasunuty (musí mezi nimi projít zalisovaný papír, viz.obr. č.1).

-         Motorová stříkačka může být v době přípravy i v době startu nastartována.

-         Čas přípravy končí při seřazení celého družstva na startovní čáře. Při nedodržení časového limitu je družstvo diskvalifikováno. Nebude umožněn start ani mimo soutěž. Od tohoto okamžiku již není možné návrat k základně.

-         Po chybném startu není možné narovnat materiál. V případě ohrožení motorové stříkačky smí strojník nebo osmý člen zasáhnout, aby nedošlo k poškození, avšak spadlý materiál již nesmí narovnat.

6.3.      Startování

-         Rozhodčí startér zahájí startování povely: „ZÁVODNÍCI NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE!“ „POZOR!“, výstřel. Na povel „POZOR!“ zaujmou soutěžící konečné startovní postavení.

-         Pokus je odstartován výstřelem z pistole teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých místech v klidu. V opačném případě se jedná o chybný start. Každé družstvo má možnost jednoho opakovaného startu, pokud byla chyba na straně soutěžících. Pokud byla chyba na straně startéra nebo startovací techniky nejedná se o chybný start. Pokud je nutné přerušit startování, je možné vrácení k základně (strojník, košař a béčkař), ale pouze se svolením startéra.

-         Startovaní je pomocí startovací pistole.

-         Při chybném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem.

-         Při vysokém startu se poloha rukou nad čarou neposuzuje.

6.4.      Provedení disciplíny

-         V průběhu pokusu není nádrž doplňována.

-         Nástřiková čára stejně jako plocha za ní je nedotknutelná.

-         Při špatné práci se strojem PS-12 má pověřená osoba (označena vestou) právo zasáhnout do útoku. Soutěžní družstvo bude diskvalifikováno.

-         Proudnice se může dotýkat země. Nesmí se dotýkat čáry – čára je nedotknutelná.

-         Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn základnového rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu).

-         Pokud dojde k poškození materiálu (např. k prasknutí hadice) a čas je zaznamenán na obou terčích, pokus je platný.

 

VII.   Měření času

-          Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel.

-          Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo družstvo do startovní listiny po rozhodnutí hlavního rozhodčího.

-          Terče se používají sklopné pro všechny kategorie.

-         Při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry, před uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut, se soutěž v dané kategorii ruší. Startovné propadá pořadateli.

-         Závada na světelné signalizaci terče není důvodem k opakování pokusu, pokud čas je časomírou zaznamenán.

 

VIII. Protesty

-          Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího družstva, proti účasti jiného soutěžícího družstva v soutěži a proti výsledkům soutěže.

-          Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího družstva se poškození týká.

-          První protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu se zálohou 300 Kč do 10 minut od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky nebo do 10 minut po ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu. O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí po poradě s rozhodčími soutěže.

-         

-          Odvolání na rozhodnutí rozhodčích je možné podat písemně odvolací komisi se zálohou 500 Kč do 10 minut od zamítnutí protestu. Odvolací komise je čtyřčlenná, skládá se z hlavního rozhodčího, tří zástupců rady, kteří budou známi na začátku soutěže. V případě rovnosti hlasů se přiklání k rozhodnutí hlavního rozhodčího.

-          Verdikt odvolací komise je konečný a nelze se proti němu odvolat.

Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá se složená kauce pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace. V případě uznání protestu je kauce družstvu vrácena.

 

IX.    Zvláštní ustanovení

-          Dojde-li v průběhu ke zrušení soutěže (např. z důvodu povětrnostních podmínek) startovné se nevrací.

-          Odstoupí-li soutěžní družstvo ze soutěže po přihlášení a zaplacení startovného, startovné se nevrací.

-          Soutěž začíná kategorií ŽENY, poté zároveň probíhá soutěž PS-12 a MUŽI.

-          Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.

-          Všichni pořadatelé mají povinnost natáčet soutěže a před startem bude na startovní čáře družstvo foceno pro kontrolu dodržování pravidel.

-          Soutěžícímu musí být v den soutěže 15 let a více.

-          Soutěžní družstva musí mít odlišné dresy. Příklad: SDH Vesnička přihlásí do soutěže Vesnička A muži a Vesnička B muži, tyto dvě družstva musí mít viditelně odlišné dresy (barva, krátký/dlouhý rukáv, nápis, atd.).

-          Značky odhozu budou jednotné. V době vlastní přípravy, může soutěžící na okraj dráhy umístit svou značku. Po dokončení svého pokusu, ji musí odstranit.

-          Pokud během útoku dojde k porušení materiálu (např. prasklá hadice, utržená půlspojka atd.), který již neumožňuje dokončení útoku a následnému zásahu pořadatele či technické čety před ukončením pokusu pro ochranu dráhy (např. odtažení prasklé hadice), pak tato skutečnost nezavdává příčinu k opakování pokusu.

-          Na jednotlivých soutěží platí přísný zákaz rozdělávání ohňů, zapalování grilů a podobných aktivit, které by mohli narušit bezpečnost a průběh soutěže.

-          Pořadatel má právo vykázat družstva a osoby ze soutěže (vč. areálu), pokud nebudou respektovat pravidla daná pořadatelem a ligou FNC (např. porušení zákazu grilování, apod.). Vykázanému družstvu se startovné nevrací.

X.      Diskvalifikace

V případě nesportovního chování bude tým diskvalifikován ze soutěže.

Za první diskvalifikaci bude do výsledků uvedeno „D“ (nikoliv „NP“) a daný tým bude napomenut rozhodčím. Při druhé diskvalifikaci bude do výsledků uvedeno „D“ a danému týmu bude v celkovém hodnocení odečteno maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat (u MUŽŮ 15 bodů, u PS-12 15 bodů a u ŽEN 8 bodů). V případě dalšího nesportovního chování bude tým vyloučen z celé ligy.

Za nesportovní chování se považuje i odhození helmy.

V případě napadení rozhodčího (slovně či fyzicky) může hlavní rozhodčí danému týmu odebrat plný počet bodů.

 

XI.    Hodnocení jednotlivých soutěží

Na jednotlivých soutěží budou vyhlašovány tři kategorie - MUŽI, ŽENY a PS-12.

V jednotlivých soutěží obdrží družstva body dle níže uvedené tabulky.


Kategorie MUŽI a PS-12:

Umístění

Body

Umístění

Body

1. místo

15

9. místo

7

2. místo

14

10. místo

6

3. místo

13

11. místo

5

4. místo

12

12. místo

4

5. místo

11

13. místo

3

6. místo

10

14. místo

2

7. místo

9

15. místo

1

8. místo

8

od 16. místa

0

 

 

Kategorie ŽENY:                                                

Umístění

Body

 

1. místo

8

 

2. místo

7

 

3. místo

6

 

4. místo

5

 

5. místo

4

 

6. místo

3

 

7. místo

2

 

8. místo

1

 

od 9. místa

0

 

 

 

 

Vyhodnocení soutěže v kategorii ŽENY proběhne 20 min. po ukončení této kategorie. Na vyhodnocení kategorie ŽENY může být přerušena probíhající soutěž v kategoriích MUŽI a PS-12 a k vyhodnocení nastoupí pouze družstva přihlášená v kategorii ŽENY. Probíhající soutěž v kategoriích MUŽI a PS-12 nemusí být během vyhlašování kategorie ŽENY přerušena pokud to dovoluje prostor v areálu probíhající soutěže. Vyhodnocení soutěže v kategorii MUŽI a PS-12 proběhne 20 min. po ukončení celé soutěže. K vyhodnocení nastoupí družstva přihlášená v kategorii MUŽI a PS-12.

K vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v jednotném stejně zabarveném ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. Na bodovaných místech nastoupí k vyhlášení družstva v minimálním počtu čtyř členů a následně při vyhlašování výsledků vystoupí z řady k přehlednému splnění tohoto pravidla. Za nesplnění těchto podmínek, nebudou přiděleny body za umístění.

Každé soutěžní družstvo smí dát tři omluvenky z vyhlášení. Omluvenka musí být písemně předána veliteli dané soutěže nejpozději před vyhlášením výsledků.

Pokud podá omluvenku družstvo, které se umístilo na stupních vítězů, musí za sebe zajistit náhradníky v min. počtu 4 členů, kteří nastoupí ve stejnokroji družstva které zastupují. V případě, že tak neučiní budou mu odebrány body získané v soutěži a nebudou mu uděleny ceny.

Při shodě dosažených časů na jednotlivých soutěžích dostávají družstva shodný počet bodů, o rozdělení věcných cen rozhodne čas druhého terče.

 

XII.   Celkové hodnocení FNC

V celkovém hodnocení FNC budou rozděleny 3 kategorie - MUŽI, ŽENY, PS-12.

Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body získané na všech absolvovaných soutěžích.

Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění (tzn. větší počet 1. míst; při stejném počtu 1. míst, rozhoduje větší počet 2. míst; pokud je stejný počet i 2. míst, rozhoduje větší počet 3. míst; atd.). Pokud nerozhodne počet lepších umístění, rozhodne o umístění nejlepší dosažený výsledný čas družstva v celém seriálu FNC 2020.

 

XIII. Ceny

13.1.  Dílčí soutěže

1. - 3. místo:         medaile, poháry, věcné ceny

4. - 5. místo:         věcné ceny

13.2.  Celkové vyhodnocení

1. - 3. místo:         medaile, poháry, věcné ceny

4. - 10. místo:      věcné ceny (pro kategorie MUŽI, PS-12)

4. - 8. místo:         věcné ceny ( pro kategorii ŽENY)

Věcné ceny na celkovém vyhlášení budou uděleny družstvům, které absolvovali min. 6 dílčích soutěží.

 

XIV. Vyhlášení FNC

Celkové vyhlášení FNC proběhne v roce 2020 na poslední soutěži a budou vyhodnoceny soutěžní družstva na 1.- 8. místě v celkovém pořadí v kategorii ŽENY a družstva na 1.- 10. místě v celkovém pořadí v kategorii MUŽI a PS-12.

 

XV.   Různé

Pokud dojde během ročníku 2020 k omezení ze strany vlády ČR, která znemožní pořádání soutěží, budou soutěže zrušeny a celkový vítěz pro letošní rok nebude vyhlášen.

 

 XVI. Přílohy

 

Obr. č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno radou FNC dne 20. února 2020.

 

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 0  Stránka: 

0